Skip to Navigation

Typ membrany

Typ EU (wykonanie standardowe)

Materiał: Poliuretan

Obszary zastosowań:

  • komunalne oczyszczalnie ścieków
  • przemysłowe oczyszczalnie ścieków odpowiadające wartościom granicznym zgodnie z niemieckimi wytycznymi ATV A115 załącznik 1. 
  • temperatura ścieków do 35°C